Hankesuunnittelua

Valvomo-hankkeen suunnittelua tehdään tiiviiseen tahtiin. Hanke jakautuu kahteen osaaan: Valvomo-toimintakeskuksen toimintakonseptin ideointiin ja itse kunnostussuunnitelman kokoamiseen.Hankkeen pääsuunnittelijana on Arkkitehtitoimisto Livady.